pl

​Osiągnięcia Unii Europejskiej są wynikiem wspólnej pracy wszystkich Państw Członkowskich.

Unia Europejska sprawiła, iż nasze życie stało się lepsze na wiele sposobów – i choć nie ulega wątpliwości, że wiele jest jeszcze do zrobienia, to często to, co już udało się osiągnąć traktowane jest jak coś zwykłego albo wręcz w ogóle się tego nie dostrzega.

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie ponosimy zbiorową odpowiedzialność za cały szereg kluczowych kwestii, takich jak środowisko naturalne, nasze bezpieczeństwo lub spożywane przez nas jedzenie.

Spójrz na kilka z osiągnięć UE, które pokazują jak ważna i potrzebna jest współpraca europejska. Mamy tyle wspólnego – to, co nas łączy, jest znacznie ważniejsze od tego, co nas dzieli.

Mniej plastiku. (To pomaga środowisku)

W 2018 roku Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów wprowadził zakaz plastiku jednorazowego użytku. Słomki, talerze, noże i widelce – to wszystko trafia bezpośrednio do naszych oceanów i stanowi 70% śmieci w środowisku morskim. Od 2021 roku jednak rzeczy te będą już niedozwolone na rynku Unii Europejskiej. W reakcji na nowe prawo, sieci supermarketów w UE już rozpoczęły proces wycofywania jednorazowych produktów plastikowych.

Ochrona środowiska to praca zespołowa.

Gigantyczna liczba 1322 zagrożonych gatunków zwierząt i roślin znajduje się obecnie pod ochroną prawa Unii Europejskiej. To między innymi owady, duże ssaki, mchy, drzewa – co tylko chcesz! Rośliny i zwierzęta nie znają granic, a ich ochrona wymaga zespołowego wysiłku. I wspólnej odpowiedzialności.

Nadzór nad gigantami technologicznymi i korporacjam

W ciągu ostatnich 5 lat Unia Europejska nałożyła na wielkie międzynarodowe firmy kary finansowe w kwocie ponad 12 miliardów Euro w sprawach kartelowych i antymonopolowych. Unii Europejskiej udało się odzyskać 16 miliardów niezapłaconych podatków od Apple. Na Google nałożono grzywnę 50 milionów Euro za naruszenie przepisów dotyczących ochrony prywatności, a także wszczęto postępowanie wyjaśniające wobec Facebooka odnośnie gigantycznego naruszenia ochrony danych.

No i kto teraz może zostać bezkarny?

Wiedz, co masz na talerzu.

Unia Europejska stoi na straży standardów żywnościowych także w zakresie towarów, które trafiają zza granicy. Przepisy unijne obejmują proces produkcji i przetwórstwa produktów tak importowanych, jak i eksportowanych. Cała żywność – od ekologicznej po genetycznie modyfikowaną – musi być opatrzona opisem z podaniem składników i informacją o alergenach. Nieważne, czy to awokado, czy jabłka – po prostu wiesz, co jesz.

Przesyłanie pieniędzy jest tańsze, szybsze i bardziej przejrzyste.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, Unia Europejska uprościła międzynarodowe transfery bankowe wprowadzając system SEPA i mówiąc „pa pa!” opłatom.

SEPA wykorzystuje jednolity zestaw standardów, dzięki czemu transgraniczne płatności w Euro są realizowane równie łatwo jak przelewy krajowe. I trwają tylko kilka minut! Nie trzeba czekać na pieniądze, które się zarobiło, i nie trzeba płacić więcej niż w przypadku transferu krajowego. Nawet, jeżeli nie płaci się w Euro. Zasady SEPA stanowią także, że bank musi Cię poinformować o kosztach przewalutowania przed uruchomieniem przelewu zagranicę.

Przejrzystość jest wiele warta.

Unia Europejska jest osadzona na solidnych fundamentach – na czterech swobodach.

Czym są te cztery swobody?

Można jest podzielić na dwie kategorie:

to, co się wprowadza do gospodarki – ludzie i kapitał;

to, co się z gospodarki bierze – towary i usługi.

Wielkim osiągnięciem integracji europejskiej jest fakt, że wszyscy ludzie, towary, usługi i kapitał mogą swobodnie w ramach Unii Europejskiej przepływać. A ponieważ są traktowane na równi, przyczyniają się do gospodarczej i politycznej jedności kontynentu.

Zamiast poruszać się w 28 różnych kierunkach – czy nie powinniśmy iść wszyscy w jednym?

Setki projektów – zbudowanych na sektach umysłów.

Od szczepionek przeciwko eboli po eksplorację kosmosu, od badań nad rakiem i terapią przeciw HIV po produkcję energii (z elektrowni pływowych, nowoczesnych paliw i akumulatorów, usprawnionej energetyki wiatrowej) i maszyn (dronów, elektrycznych samolotów i samochodów) – Unia Europejska jest najważniejszym fundatorem eksperymentalnych badań w Europie.

Badania wykorzystują zbiorową inteligencję 28 krajów. Razem jesteśmy mądrzejsi.

Otwarta polityka. Wspólna demokracja.

Instytucje unijne chcą być otwarte i współpracować tak blisko, jak tylko to możliwe z obywatelami – dlatego też ministrowie na Radzie procedują w sposób jawny i każdy ma prawo dostępu do wszystkich dokumentów Rady UE.

Oznacza to, że Unia Europejska oferuje jeden z najbardziej przejrzystych procesów decyzyjnych na świecie.

To demokracja, której wszyscy możemy być częścią.